Novinky v knihkupectví Kosmas

sobota 10. listopadu 2007

DEKAMERONPŘÍBĚH PRVNÍ Masetto Z Lamporecchia se staví němým a stane se zahradníkem v jednom ženském klášteře, kde se jedna řeholnice přes druhou snaží, aby s ním ležela

PŘÍBĚH DRUHÝ Podkoní leží s manželkou krále Agilulfa, což Agilulf mlčky zpozo­ruje; nalezne čeledína a ostříhá ho, ostříhaný však ostříhá všechny ostatní, a tak se vyhne pohromě

PŘÍBĚH TŘETÍ Jedna zamilovaná paní přiměje pod rouškou zpovědi a nejčistšího svědomí velezbožného mnicha, aby jí nevědomky dělal kuplíře.

PŘÍBĚH ČTVRTÝ Don Felice poučí bratra Puccia, že dosáhne věčné blaženosti, jestliže vykoná jisté pokání. Bratr Puccio se kaje a don Felice si zatím dopřává s jeho manželkou

PŘÍBĚH PÁTÝ Zima daruje messeru Francescovi Vergellesimu svého koně a do­stane za to od něho dovolení promluvit s jeho paní. Protože však ona mlčí, odpovídá si sám místo ní a podle toho pak dopadne výsledek .

PŘÍBĚH šESTÝ Ricciardo Minutolo miluje manželku Filipella Fighinolfiho, a když zjistí, že je žárlivá, předstírá jí, že Filipello má být druhého dne s jeho chotí v lázni, a tak manželku Filipellovu přiměje, aby tam šla; ta ma­jíc za to, že je se svým manželem, zjistí, že meškala s Ricciardem.

PŘÍBĚH SEDMÝ Tedaldo se znesváří se svou paní a odejde z Florencie. Po nějakém čase se tam vrátí v přestrojení za poutníka. Hovoří s paní, dá jí na vědomost její omyl a zachrání před smrtí jejího manžela, kterému bylo dokázáno, že Tedalda zabil. Smíří ho pak se svými bratry a poté si moudře dopřává se svou paní

PŘÍBĚH OSMÝ F erondo požije jistého prášku a je pohřben jako mrtvý. Opat ho vy­táhne z hrobu, uvrhne do žaláře, namluví mu, že je v očistci, a do· přává si zatím s jeho ženou. Perondo posléze vstane Z mrtvých a vychová syna, jejž zplodil opat s jeho manželkou, jako svého vlastního

PŘÍBĚH DEVÁTÝ Gillette z Narbonnu vyléčí francouzského krále Z píštěle. Žádá za to Bertranda z Roussillonu za manžela, ten se s ní ožení proti své vůli, a ježto jí opovrhuje, odejde do Florencie. Tam si namlouvá jedno děvče. Gillette však lehá s ním místo ní a má s ním dva syny. Bertrand si ji potom zamiluje a žije s ní jako s manželkou .

PŘÍBĚH DESÁTÝ Alibech se stane poustevnicí a mnich Rustico ji naučí zahánět ďábla do pekla. Posléze si ji odvede Neerbal a vezme si ji za ženu .

Dekameron jsem si koupil za 99 Kč v levných knihách. Četl jsem několik málo příběhů skoro každou noc před spaním. Ze všeho nejdřív mě napadá mluvit tady o "levných knihách". Někdy se v těchto obchodech s brakem dá koupit i skvost všeho druhu. Dekameron je osvědčená klasika, při které se uchichtávají puberťáci už pár set let. Renezanci by mnohdy závidělo nejedno květinové dítko vyznávající volnou lásku :o)